Actueel

Fiscale cijfers 2018 (e-book)

07.02.2018
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2018, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15.02.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15.02.2018
Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15.02.2018
Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

09.02.2018
Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

08.02.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

01.02.2018
In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie

Geen laag tarief voor parkeren

01.02.2018
In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark

Vorming voorziening

01.02.2018
In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als

Verplicht privévermogen

01.02.2018
Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk

Planningsbrief ministerie van Financiën

25.01.2018
De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

25.01.2018
Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en