Actueel

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

07.12.2017
Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

07.12.2017
Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

29.11.2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30

De Tweede Kamer heeft Belastingplan 2018 aangenomen

29.11.2017
De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen met twee amendementen. Het eerste amendement

Premiepercentages 2018

29.11.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het

Eigenwoningforfait, tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2018

29.11.2017
Voorafgaande aan de stemming in de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan

Bpm bij huur buitenlandse auto

29.11.2017
Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm

Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 aangenomen

28.11.2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen aangenomen, nadat het op een aantal

Eindejaarstips voor ondernemingen

24.11.2017
Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om

Eindejaarstips voor de dga

24.11.2017
Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening

Eindejaarstips particulieren

24.11.2017
Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een

Eindejaarstips schenken en erven

24.11.2017
Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te