Actueel

Liever een oude auto van de zaak?

19.10.2017
De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

19.10.2017
Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

18.10.2017
Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

18.10.2017
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van

Invoer (bijna) nieuwe auto

18.10.2017
Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid

Geen cumulatie van ontslaggronden

18.10.2017
Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers alleen opzeggen als daar een

Vermogensetikettering belegging

17.10.2017
Uitgangspunt voor de etikettering van een vermogensbestanddeel als privé- of ondernemingsvermogen is de

Minimumloon over overwerkvergoeding

17.10.2017
Werkgevers, die de betaling van vakantietoeslag over de vergoeding voor overwerk, dat voor 2018 is

Aftrek dieetkosten

12.10.2017
De kosten van het volgen van een dieet op voorschrift van een arts zijn aftrekbaar. De aftrek betreft

Verlies onzakelijke lening

12.10.2017
Een geldlening, die een aanmerkelijkbelanghouder of zijn partner aan de vennootschap verstrekt, valt

Aftrekbeperking werkruimte eigen woning

11.10.2017
De aftrek van de kosten van werkruimte in de eigen woning is beperkt. Alleen voor een zelfstandige

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

11.10.2017
De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat