Actueel

Fiscale cijfers 2018 (e-book)

07.02.2018
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2018, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

26.04.2018
Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

26.04.2018
Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26.04.2018
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze

Aansprakelijkheid werkgever

19.04.2018
Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

19.04.2018
De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

19.04.2018
De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19.04.2018
De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever

Herinvesteringsreserve en emigratie

12.04.2018
De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen

Algemene Verordening Gegevensbescherming

06.04.2018
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger

Financiƫn publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

05.04.2018
Het ministerie van Financiƫn heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

05.04.2018
De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de

Verrekening negatief verlofdagensaldo

29.03.2018
Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet