Actueel

Teruggaaf omzetbelasting

31.08.2017
Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de

Transitievergoeding en loondispensatie

31.08.2017
De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de

Geen kleineondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

31.08.2017
De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31.08.2017
Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de

Premieplicht Rijnvarende

30.08.2017
Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24.08.2017
De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24.08.2017
Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

23.08.2017
Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24

Transacties tussen bv en dga

23.08.2017
Transacties tussen een bv en haar dga hebben de bijzondere belangstelling van de Belastingdienst. De

Omzet- en winstcorrecties

17.08.2017
Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17.08.2017
Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Aansprakelijkheid werkgever

17.08.2017
Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het