Actueel

Investeringsaftrek 2018

04.01.2018
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04.01.2018
Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

Wijzigingen inkomstenbelasting

04.01.2018
Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21.12.2017
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21.12.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over

Onderzoek naar IKEA-rulings

21.12.2017
De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft

Belastingplan 2018 aangenomen

21.12.2017
De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14.12.2017
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14.12.2017
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14.12.2017
Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Verlengde navorderingstermijn

14.12.2017
De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

14.12.2017
De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken