Actueel

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

01.03.2018
Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

01.03.2018
Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22.02.2018
De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de

Kamervragen slapende dienstverbanden

22.02.2018
Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22.02.2018
In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22.02.2018
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de

Rulings procedureel niet altijd in orde

22.02.2018
De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15.02.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15.02.2018
Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15.02.2018
Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

09.02.2018
Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

08.02.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de