Actueel

Algemeen overleg Belastingdienst

14.09.2017
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

14.09.2017
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

12.09.2017
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de

Import gebruikte auto

07.09.2017
Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

07.09.2017
In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting van

Eigenrisicodragerschap WGA

07.09.2017
Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

07.09.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31.08.2017
Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor een

Teruggaaf omzetbelasting

31.08.2017
Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de

Transitievergoeding en loondispensatie

31.08.2017
De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de

Geen kleineondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

31.08.2017
De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31.08.2017
Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de