Corona informatie * update *

Update 20 mei 2020

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2
Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden.
Lees verder>>

Zes nieuwe fiscale steunmaatregelen
Het kabinet heeft zes nieuwe (belasting)maatregelen aangekondigd om voornamelijk ondernemers te ondersteunen.
Lees verder>>

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op lokaal en landelijk zijn genomen om u te ondersteunen. Elke regeling heeft specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Bel ons dus gerust op als u vragen heeft (058) 213 03 05. Wij helpen u graag verder.

Financiële maatregelen overheid

Op de site van de rijksoverheid staat alle financiële maatregelen op een rij waar u als ondernemer op terug kunt vallen. Ook hebben ze een pagina gemaakt met ‘’veelgestelde vragen’’.

Op de site van het UWV staat ook een uitleg over de NOW-regeling. Hier kunt u veel informatie vinden

 

Fiscale maatregelen overheid

Op de site van de Belastingdienst kunt u alle belastingmaatregelen terugvinden die er zijn genomen.

 

Provincies, gemeente en lokale overheden

Provincies, gemeenten en lokale overheden nemen ook diverse maatregelen. De status van de maatregelen en de maatregelen zelf verschillen per overheid. Hieronder hebben we aantal voor u regelingen opgenomen. Dit overzicht is niet volledig. In voorkomende gevallen kunt u op de website van uw eigen provincie of gemeente aanvullende informatie vinden.

 

Banken

Banken bieden verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, zoals uitstel van betaling voor rente en aflossing. U kunt hiervoor met uw eigen bankier contact opnemen. Op de overkoepelende site van de Nederlandse Vereniging van Banken kunt u ook de nodige informatie vinden.

 

Disclaimer

Bij de samenstelling en het verzamelen van de hiervoor genoemde informatie is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en de gevolgen hiervan.

Corona informatie * update *

lees meer