Corona informatie * update *

Informatie 25 maart 2020

Informatie banken uitstel aflossing e.d. vanwege Corona

Een aantal banken heeft op hun website aparte pagina’s aangemaakt met informatie over de mogelijkheden uitstel van betaling van aflossing e.d. aan te vragen. Via de site van De Nederlandse Vereniging van Banken is meer informatie te vinden en zijn ook linkjes te vinden naar alle specifieke banken.. Lees meer 

Informatie 18 maart 2020

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

Werktijdverkorting wordt NOW  Lees meer    >

WW-premiedifferentiatie Lees meer    >

Tijdelijke bijstand voor zzp’ers Lees meer    >

Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen Lees meer    >

Verlaging invorderings- en belastingrente Lees meer    >

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering Lees meer    >

Verruiming kredieten Qredits Lees meer    >

Compensatie specifieke sectoren Lees meer    >

Overige nieuwe maatregelen Lees meer    >

Eerder genomen maatregelen Lees meer    >

 

Corona informatie * update *

lees meer