Nogmaals Kamervragen letselschadevergoedingen

In aanvulling op eerdere vragen zijn Kamervragen gesteld over de belasting die slachtoffers moeten betalen over ontvangen letselschadevergoedingen. Dergelijke vergoedingen tellen als vermogen dat is belast in box 3. Dat kan gevolgen hebben voor het recht op huur- en zorgtoeslag. De staatssecretaris van Financiën maakt duidelijk dat het recht op toeslagen afhankelijk is van de draagkracht van een persoon. Inkomen en vermogen bepalen iemands draagkracht. Letselschadevergoedingen vormen vermogen zolang deze niet zijn besteed. De staatssecretaris geeft toe dat mensen die lang geleden een vergoeding voor letselschade hebben ontvangen niet hebben kunnen voorzien dat voor de toekenning van toeslagen vermogen een rol zou spelen. Daarom is bij de invoering van vermogenstoetsen in de zorgtoeslag en het kindgebonden budget een overgangsregeling getroffen voor mensen die eerder een letselschadevergoeding hebben ontvangen.

De staatssecretaris is niet van plan om letselschadevergoedingen uit te zonderen van de grondslag sparen en beleggen. Uitgangspunt is dat vermogen dat op de peildatum aanwezig is, ongeacht de herkomst, tot de rendementsgrondslag van box 3 behoort. Omwille van de eenvoud moeten daarop zo weinig mogelijk uitzonderingen worden gemaakt. Uitzonderingen voor bepaalde categorieën vrij besteedbaar vermogen passen niet binnen het draagkrachtbegrip.