Regeling specifieke zorgkosten

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen uit schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de regeling voor specifieke zorgkosten beantwoord. Een verkenning naar een nieuwe regeling voor een tegemoetkoming in zorgkosten is inmiddels gestart. Naar verwachting kan deze verkenning niet eerder dan in het najaar worden afgerond. De huidige regeling stopt pas wanneer er een nieuwe regeling is.

Het is de bedoeling dat er een beter gerichte en uitvoerbare regeling komt. Dat kan zowel een fiscale als een niet-fiscale regeling worden. De gevolgen van het omzetten van de huidige fiscale regeling in een alternatieve regeling zullen waar mogelijk in kaart worden gebracht. De huidige regeling is bedoeld voor het compenseren van de meerkosten aan zorg van chronisch zieken en gehandicapten.

Door de vormgeving van de regeling kunnen ook zorgkosten voor gezonde gezinsleden in aftrek gebracht worden. Het is niet mogelijk om de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten sluitend af te bakenen. Daarom is getracht alleen die kosten in aftrek toe te staan die doorgaans voornamelijk door chronisch zieken en gehandicapten worden gemaakt. Ook dat is echter geen sluitende afbakening. Dit is een van de redenen om op zoek te gaan naar een vervangende regeling. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan het zoveel mogelijk voorkomen van onbedoeld gebruik.