Vier op de tien zzp’ers betalen geen inkomstenbelasting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd op een krantenartikel waarin staat dat vier op de tien zzp’ers geen inkomstenbelasting betalen. Het artikel is gebaseerd op cijfers van het CBS op basis van de belastingaangiftes over 2014. De minister bevestigt de strekking van het artikel en zegt dat het beeld in lijn is met cijfers die het kabinet eerder aan de Tweede Kamer heeft verstrekt. Het kabinet vindt dat het grote verschil in de behandeling van zzp’ers en werknemers moet worden verkleind, maar dat de daarvoor benodigde politieke en maatschappelijke discussie door een volgend kabinet gevoerd moet worden. De fiscale behandeling van zzp’ers is onderdeel van deze discussie.