Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen. Volgens de tekst van de wet is de transitievergoeding niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een in de arbeidsovereenkomst vastgelegde eindleeftijd.

De vraag is of deze bepaling discriminatie naar leeftijd inhoudt. De kantonrechter in Utrecht heeft die vraag met een aantal vervolgvragen aan de Hoge Raad voorgelegd. De kantonrechter wil van de Hoge Raad weten dat, als sprake is van leeftijdsdiscriminatie, of dat betekent dat hij de bepaling in de wet dat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen dan buiten toepassing moet laten. Verder wil de kantonrechter weten of er dan een individuele toetsing plaats moet vinden en welke criteria hij daarbij moet hanteren. Een andere vraag is of onderscheid moet worden gemaakt tussen werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en werknemers die bij de beëindiging van de dienstbetrekking die leeftijd nog niet hebben bereikt, maar wel recht op pensioen hebben.