Transacties tussen bv en dga

Transacties tussen een bv en haar dga hebben de bijzondere belangstelling van de Belastingdienst. De zakelijkheid wil vanwege de gelieerdheid tussen partijen nogal eens uit het oog verloren worden. Aan de andere kant heeft de Belastingdienst de neiging om zaken zwaarder aan te zetten. Zo constateerde de Belastingdienst bij een onroerendgoedtransactie tussen een bv en haar dga een flinke winstuitdeling van de bv aan de dga. De rechtbank dacht daar genuanceerder over.

De bv kocht begin 2007 twee panden van dezelfde verkoper: een woonhuis en een villa in aanbouw. De bv had zich jegens de verkoper verplicht om het woonhuis terug te leveren voor een bedrag van € 310.000. De werkelijke waarde van het woonhuis was veel hoger, gezien de WOZ-waarde van € 630.000 per 1 januari 2007. De bv verkocht en leverde beide panden aan de dga, zonder dat deze transactie in de administratie van de bv werd verwerkt. Vervolgens verkocht de dga de villa aan een derde. De bv verwerkte ter zake van deze transactie een boekwinst in haar administratie. De voor beide onroerende zaken betaalde koopsom werd daarbij geheel aan de villa toegerekend. In 2010 heeft de dga het woonhuis geleverd aan de oorspronkelijke verkoper voor een bedrag van € 337.000.

De Belastingdienst stelde de uitdeling van winst door de bv aan de dga op het bedrag van de WOZ-waarde van het woonhuis. Daarnaast merkte de Belastingdienst ook een aantal bedragen, die de bv met betrekking tot de verkoop van de villa had betaald, aan als uitdeling van winst omdat deze bedragen voor rekening van de dga zouden moeten komen. Daar kwam bij een niet door de dga aan de bv doorbetaalde teruggaaf overdrachtsbelasting van € 31.500. De rechtbank constateerde dat de bv het woonhuis voor een bedrag van € 0 aan de dga heeft verkocht. Daarmee was sprake van een uitdeling aan de dga. Anders dan de Belastingdienst hield de rechtbank rekening met de terugleververplichting. De waarde van het woonhuis en dus het bedrag van de uitdeling was niet hoger dan het bedrag van € 310.000 waarvoor de verkoper het woonhuis terug kon kopen. De bij de levering van het woonhuis aan de dga gerestitueerde overdrachtsbelasting had ten goede moeten komen aan de bv. De bv heeft zich dat voordeel bewust laten ontgaan. Ook voor dat bedrag van € 31.500 was sprake van een uitdeling van winst.

De villa was volgens de rechtbank niet voor een te lage prijs doorverkocht aan de dga. Omdat de bv het resultaat bij de uiteindelijke verkoop heeft verwerkt, heeft de bv terecht de kosten die betrekking hebben op de verkoop voor haar rekening genomen. Anders dan de Belastingdienst meende heeft de bv geen kosten voor haar rekening genomen die eigenlijk bij de dga thuishoorden. De uitdeling van winst door de bv aan de dga bedroeg volgens de rechtbank in totaal € 341.500.