Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Onder voorwaarden zijn uitkeringen uit bepaalde kapitaalverzekeringen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2001 betrof dit uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of uit een daarmee gelijkgestelde spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW). Een van de voorwaarden voor de vrijstelling was dat ten minste vijftien of twintig jaren jaarlijks premie is voldaan. Deze voorwaarde is met ingang van 1 april 2017 vervallen. Vooruitlopend op een aanpassing van de wet is goedgekeurd dat ook voor een kapitaalverzekering onder het regime van de tot 1 januari 2001 geldende wetgeving met ingang van 1 april deze voorwaarde niet meer gesteld wordt. Deze goedkeuring voor zogenaamde Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen wordt met ingang van 1 januari 2018 in de wet opgenomen.