Vrijstelling pleegzorgvergoedingen

Pleegzorgvergoedingen zijn sinds 2013 vrijgesteld van inkomstenbelasting. De regeling zou per 1 januari 2018 vervallen. De vrijstelling zou structureel worden bij een positieve uitkomst van een in 2017 uit te voeren beleidsevaluatie. Omdat er momenteel in een breder kader wordt gekeken naar de financiële aspecten van pleegzorg, is de evaluatie uitgesteld tot volgend jaar. Daarom wordt de vrijstelling verlengd tot 1 januari 2019. In de loop van 2018 kan worden bezien of de vrijstelling blijvend moet worden gemaakt.