Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen aangenomen, nadat het op een aantal onderdelen is gewijzigd door het aannemen van enkele amendementen.

Een van de amendementen betreft het structureel maken van de vermenigvuldigingsfactor in de giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen.
Een ander aangenomen amendement heeft tot gevolg dat de inkeerregeling niet geheel wordt afgeschaft maar alleen voor zwartspaarders. In andere gevallen blijft het mogelijk om vrijwillig een aangifte te verbeteren zonder strafoplegging. De vrijwillige verbetering moet wel binnen twee jaar na de onjuiste aangifte worden gedaan.
Een derde amendement heeft tot gevolg dat geen schenkbelasting is verschuldigd bij een vermogensoverdracht bij huwelijk of samenlevingscontract van meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen. Alleen als het huwelijk of de samenleving wordt aangegaan om belasting te besparen moet dat door de Belastingdienst worden bestreden.