Hof merkt zzp’er met één opdrachtgever aan als ondernemer

Winst uit onderneming in fiscale zin is het totale bedrag aan uit een onderneming verkregen voordelen. Ook de zelfstandige beroepsbeoefenaar is ondernemer. Een ondernemer verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening en loopt daarbij ondernemersrisico.

Volgens de rechtbank Den Haag was een zzp’er geen ondernemer om de volgende redenen:

  1. de zzp’er had slechts één opdrachtgever;
  2. de zzp’er had geen investeringen gedaan;
  3. de zzp’er liep nauwelijks risico en
  4. hij had geen reclame gemaakt.

In hoger beroep heeft Hof Den Haag de uitspraak vernietigd, omdat deze op een aantal punten onjuist is. Voor het lopen van ondernemersrisico volstaat het dat het debiteurenrisico voor zijn rekening is. Het risico hoeft zich niet te hebben voorgedaan. Verder bleek uit een onderzoeksrapport van de Belastingdienst dat de zzp’er eventuele schade moest vergoeden of herstellen. Bij het aannemen van een opdracht tegen een vast bedrag liep de zzp’er risico omdat hij afhankelijk van de weersomstandigheden meer of minder uren moest of hoefde te maken dan begroot. Het niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is daarbij niet van belang. Investeringen zijn geen vereiste voor ondernemerschap, omdat een zelfstandig beroep kan worden uitgeoefend zonder investeringen in immateriële of materiële activa. Ook feitelijk was het oordeel van de rechtbank niet juist, omdat vaststond dat de zzp’er beschikte over een mobiele telefoon, een computer, gereedschap en werkkleding. Deze zaken had hij aangeschaft om zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.