Kabinetsstandpunt centraal aandeelhoudersregister

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig dat de instelling van een centraal aandeelhoudersregister regelt. In een gezamenlijke brief geven de staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming aan dat het kabinet de aanvaarding van dit wetsvoorstel ontraadt. Het kabinet erkent dat een centraal aandeelhoudersregister van waarde kan zijn voor de rechtshandhaving en bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, zoals misbruik van besloten vennootschappen. In verband met de invoering van het UBO-register is nu niet het juiste moment om een centraal aandeelhoudersregister in te stellen of besluiten te nemen die daarop vooruitlopen. Het kabinet adviseert om de behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel aan te houden totdat meer kennis en ervaring is opgedaan met het UBO-register. Daarnaast dient meer duidelijkheid te worden verkregen over de financiële gevolgen, de vormgeving en de gebruiksmogelijkheden van een centraal aandeelhoudersregister voordat een besluit genomen wordt.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 2019-0000145243 | 03-10-2019