Informatie banken uitstel aflossing e.d. vanwege Corona

Een aantal banken heeft op hun website aparte pagina’s aangemaakt met informatie over de mogelijkheden uitstel van betaling van aflossing e.d. aan te vragen. Via de site van De Nederlandse Vereniging van Banken is meer informatie te vinden en zijn ook linkjes te vinden naar alle specifieke banken.

https://www.nvb.nl/corona/nuttige-links/