(Aanvullend) geboorteverlof

Geboorteverlof
Een werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op geboorteverlof. Het verlof bedraagt 5 dagen.

Aanvullend geboorteverlof
Naast het geboorteverlof bestaat ook het recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is maximaal 5 weken, oftewel vijf keer het aantal werkuren per week en bij deze regeling wordt 70 % van het salaris doorbetaald door het UWV (in de CAO kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt).

Het aanvullende geboorteverlof mag worden opgenomen gedurende 6 maanden na de dag van de geboorte van het kind. Dit kan 5 weken achterelkaar of verspreid over 6 maanden.

Het aanvullende geboorteverlof mag pas worden opgenomen als eerst gebruik is gemaakt van de het geboorteverlof.