Cafetariaregeling / uitruil brutoloon voor nettoloon

De cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer belast loon ruilt voor onbelast loon.

Het uitruilen van brutoloon voor onbelast loon biedt voordelen voor zowel de werkgever als werknemer. Door het lagere brutoloon daalt de loonheffing, waardoor de werknemer meer nettoloon overhoudt. De premies werknemersverzekeringen dalen eveneens. Hierdoor hoeft de werkgever minder premies af te dragen.

Voorbeelden zijn:
– brutoloon uitruilen tegen een fiets;
– brutoloon uitruilen voor een onbelaste vergoeding van vakbondscontributie;
– brutoloon uitruilen tegen niet genoten reiskostenvergoeding

Cafetariaregeling binnen de werkkostenregeling
De cafetariaregeling kan binnen de werkkostenregeling heel goed worden aangeboden. Sterker nog, door de WKR is het aanbieden van een dergelijke regeling alleen maar makkelijker geworden. Belangrijk om te onthouden is dat de werkgever ervoor moet zorgen dat alle vergoedingen en verstrekkingen die worden uitgeruild binnen de vrije ruimte vallen.

Wilt u gebruik maken van de cafetariaregeling binnen uw bedrijf of wilt u meer informatie weten over de regeling, neem dan contact met ons op.