Thuiswerken / vergoedingen

Als gevolg van de crisis rondom het Coronavirus werkt een groot deel van Nederland (verplicht) thuis. Middels dit artikel proberen wij de mogelijkheden en gevolgen van thuiswerken voor de loonheffingen zo goed mogelijk uiteen te zetten.

In het algemeen geldt dat alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in verband met thuiswerken in principe onbelast kunnen worden verstrekt of vergoed door deze aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Arbovoorzieningen

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet draagt de werkgever de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inrichting van de thuiswerkplek van de werknemer voldoet aan de wettelijke eisen. Vergoedingen, verstrekkingen of het ter beschikking stellen van zaken welke als doel hebben om de thuiswerkplek te verbeteren, zijn gericht vrijgesteld. Bijvoorbeeld een bureaustoel, bureau of verlichting.

Voorwaarde is wel dat de werknemer geen eigen bijdrage verschuldigd is en daadwerkelijk thuis werkt. Als de werknemer na afloop van crisis niet meer thuiswerkt, maar wel de verstrekte/vergoede voorzieningen mag houden, wordt niet meer voldaan aan de voorwaarden. In dat geval kan de werkgever het bestanddeel aanwijzen in de vrije ruimte of de werknemer de waarde in het economische verkeer laten betalen.

ICT- / communicatiemiddelen

Kosten welke gemaakt zijn voor de aanschaf van deze middelen vallen onder de gerichte vrijstelling, mits zij noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Hierbij valt te denken aan computer, monitor, telefoon, tablet, printer, muis en toetsenbord, internetabonnement etc..

Reiskostenvergoeding

Werknemers die thuis werken maken geen reiskosten meer. Als werkgever hoef je deze kosten dus ook niet meer te vergoeden. Maar het mag (nog) wel.

Vaste reiskostenvergoeding
Je hoeft een werknemer die thuis werkt en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, deze niet meer door te betalen. Fiscaal gezien mag je echter de vergoeding nog 6 weken onbelast doorbetalen. Vanwege de Coronacrisis heeft de Minister van Financiën begin dit jaar aangegeven dat ook ná deze zes weken de reiskostenvergoeding doorbetaald mag worden.

Per 1 januari 2021 zal deze regeling eindigen! Daadwerkelijk gemaakte reiskosten mogen nog steeds onbelast worden vergoed. Alleen als de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag nog een vaste reiskostenvergoeding worden betaald.

Variabele reiskostenvergoeding
Werknemers die geen vaste reiskostenvergoeding ontvangen, maar een vergoeding ontvangen op basis van declaratie hebben geen recht meer op een reiskostenvergoeding, immers zij declareren ook geen reiskosten meer. Daadwerkelijk gemaakte reiskosten kunnen nog wel gewoon worden vergoed.

Heeft nu nog vragen neem dan contact met ons op.