Kamervragen legitieme portie

De minister voor Rechtsbescherming heeft Kamervragen over de legitieme portie in het erfrecht beantwoord. Kinderen kunnen niet volledig worden onterfd. Zij houden recht op een minimumaanspraak, de legitieme portie. Bij de wijziging van het erfrecht is de legitieme portie veranderd van een recht op een deel van de goederen van de nalatenschap in een geldvordering. Een onterfd kind dat een beroep doet op de legitieme portie is sinds de wetswijziging geen erfgenaam maar een schuldeiser van de nalatenschap.

Over de rechtsgronden van de legitieme portie bestaat al heel lang discussie. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat een ruime meerderheid van de notarissen voor afschaffing van de legitieme portie is. De andere landen van het Koninkrijk hebben de legitieme portie afgeschaft. Dat is voor Nederland geen aanleiding geweest om dat ook te doen. Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet ligt het niet voor de hand dat dit kabinet een beslissing over herziening van de legitieme portie zal nemen.

Bron: Overig | publicatie | 3250304 | 18-03-2021