NOW-6

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de parameters van de NOW-6 nader bekendgemaakt. Zoals eerder meegedeeld komt de NOW-6 sterk overeen met de NOW-5. De omzetverliesdrempel blijft 20%, het vergoedingspercentage 85 en de maximale omzetverliesgrens waarmee rekening wordt gehouden is opgehoogd van 80 naar 90%. Het maximaal te vergoeden loon van een werknemer bedraagt tweemaal het maximale dagloon. Het omzetverlies wordt berekend door de omzet van het eerste kwartaal van 2022 te vergelijken met een kwart van de omzet van 2019. Voor ondernemers die zijn gestart na 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 oktober 2021, geldt een afwijkende referentieperiode. Ook in het geval van overnames geldt een afwijkende referentieperiode. De referentiemaand voor de loonsom in de NOW-6 is oktober 2021.

Het percentage waarmee de loonsom mag dalen zonder gevolgen voor de subsidie, de zogenaamde loonsomvrijstelling, verandert niet in de NOW-6 ten opzichte van de NOW-5 en blijft 15%.

Het UWV heeft de polisadministratie per 1 januari 2022 veranderd. Dit heeft gevolgen voor de definitie van de loonsom die wordt gebruikt om de hoogte van de NOW-subsidie te bepalen. Door de veranderingen valt de loonsom hoger uit. De forfaitaire opslag wordt daarom verlaagd van 40 naar 30%.

Ondernemers, die gebruik willen maken van de NOW-6, dienen uiterlijk 1 oktober 2021 te zijn gestart. De NOW-6 is verder nagenoeg gelijk aan de NOW-5. Het aanvraagloket voor de NOW-6 wordt opengesteld van 14 februari tot en met 13 april 2022.

De minister maakt melding van een wijziging die wordt aangebracht in de NOW-2 t/m 5 en zal worden verwerkt in de NOW-6. Zuivere aandelentransacties, waarbij het bedrijf hetzelfde blijft, maar enkel een andere aandeelhouder krijgt, vallen niet onder de in het Burgerlijk Wetboek bedoelde overgang van een onderneming, waarnaar in de NOW-regelingen wordt verwezen. Dat betekent dat wanneer een bedrijf door een zuivere aandelentransactie een bedrijf heeft overgenomen, geen gebruik kan worden gemaakt van de startersmethodiek voor de referentieomzetberekening. Door de wijziging in de regeling is dat straks wel mogelijk.

Voor de NOW-1 wordt per geval beoordeeld of er nadelige gevolgen zijn die onevenredig uitpakken en of het in bepaalde gevallen mogelijk is de startersregeling toe te passen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2022-0000026245 | 25-01-2022