Verlaging vergoeding consumptief krediet nu structureel

De kredietvergoeding voor consumptief krediet kent een wettelijk maximum. De maximale kredietvergoeding bestaat uit de wettelijke rente vermeerderd met een opslag. Deze opslag is in 2006 structureel verlaagd van 17 naar 12 procentpunten. Per 10 augustus 2020 is de opslag op de wettelijke rente tijdelijk verlaagd naar 8 procentpunten. Deze tijdelijke verlaging zou aanvankelijk eindigen per 1 juli 2022. Met ingang van die datum wordt de opslag structureel verlaagd naar 8 procentpunten.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | Staatsblad 2022, 243 | 21-06-2022