Accountant deels aansprakelijk voor schade klant

Een in Nederland gevestigde ondernemer verrichtte zogenaamde afstandsverkopen in België. Zijn Nederlandse accountant gaf hem het advies om, gezien de vermoedelijke hoogte van de omzet in België, daar voor de afstandsverkopen aangifte omzetbelasting te (laten) doen. De ondernemer splitste zijn omzet echter niet uit in Nederlandse en Belgische omzet en was niet van plan dat te gaan doen. De accountant heeft na het advies alle omzetbelasting in Nederland aangeven, ook voor zover deze betrekking had op afstandsverkopen in België.

De Belgische belastingdienst legde naheffingsaanslagen met boetes op aan de ondernemer in verband met de niet aangegeven omzet. De ondernemer stelt zijn accountant aansprakelijk voor de geleden schade, omdat deze er niet op heeft aangedrongen om in België aangifte te doen.

Hof Den Haag is van oordeel dat het verwijt van de ondernemer aan zijn accountant gegrond is. De accountant had moeten aandringen op het doen van aangiften omzetbelasting in België. Het hof houdt de accountant aansprakelijk voor 20% van de door zijn cliënt geleden schade. Die schade bestaat uit door de Belgische belastingdienst opgelegde boetes en in rekening gebrachte rente. De overige schade is voor rekening van de ondernemer vanwege eigen schuld.

Bron: Gerechtshof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20221328, 200.301.596/01 | 25-07-2022