Verhoging tarief overdrachtsbelasting

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagde tarief van 2% in de overdrachtsbelasting alleen nog van toepassing op de verkrijging van woningen, die dienen als hoofdverblijf van de verkrijger. In andere gevallen, bijvoorbeeld de verkrijging van een tweede woning of van een beleggingspand, geldt het algemene tarief. Dat tarief is per 1 januari 2021 verhoogd van 6 naar 8%. Het algemene tarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%. In de loop van 2024 wordt de Wet differentiatie overdrachtsbelasting geëvalueerd.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 20-09-2022