Wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein

De wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein treden grotendeels per 1 januari 2025 in werking. Per die datum vervalt het lage-inkomensvoordeel en worden de bedragen van het loonkostenvoordeel oudere werknemer verlaagd. Verder wijzigt per 1 januari 2025 het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer en treedt het overgangsrecht voor verschillende onderdelen in werking.

De afschaffing van het loonkostenvoordeel oudere werknemer treedt per 1 januari 2026 in werking.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetswijziging | Staatsblad 2024, 181 | 23-06-2024