Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiƫle cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiĆ«le cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

Inhouding loonbelasting bij einde overgangsrecht levensloopregeling

11.07.2024
De levensloopregeling in de loonbelasting is per 1 januari 2012 afgeschaft. Per die datum is overgangsrecht ingevoerd. Voor aanspraken met een waarde

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

11.07.2024
De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeente Hilvarenbeek. Zijn caravan is aangesloten op de riolering van

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

11.07.2024
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling van

Billijke vergoeding voor werknemer na opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

11.07.2024
De rechter kan een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is opgezegd, een billijke vergoeding toekennen als de

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

11.07.2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de vrijstelling voor groen beleggen per 2025 te

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

11.07.2024
Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente Amsterdam een beschikking waarin de vervangingswaarde van het pand werd vastgesteld op

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

11.07.2024
Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane grond en woningen op de bovenliggende verdiepingen. De projectontwikkelaar verbouwt

Voorstel wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

11.07.2024
Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk

Wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein

04.07.2024
De wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein treden grotendeels per 1 januari 2025 in werking. Per die datum vervalt het lage-inkomensvoordeel

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

04.07.2024
De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024 gelden de volgende bedragen: De

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen

04.07.2024
Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan, die binnen de EU de wettelijke aansprakelijkheid bij deelname aan het verkeer dekken.

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

04.07.2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het recht geeft op inzage in het eigen dossier. Dit