Actueel

Arbeidsovereenkomst niet opgezegd

13.01.2022
Een werknemer vorderde in een procedure voor de kantonrechter de vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. De

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

13.01.2022
De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

13.01.2022
De staatssecretaris van Financi√čn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

13.01.2022
Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die de werknemer heeft verstuurd vanaf de

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

13.01.2022
Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden betaald over het daarbij behaalde voordeel.

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

06.01.2022
De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan subsidie

Afgezien van recht op indexatie pensioen?

06.01.2022
Tot het loon behoren aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Voor aanspraken

Kamerbrief aanpak schulden van ondernemers

06.01.2022
De staatssecretaris van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van schulden van ondernemers. De voorzitter van MKB-Nederland

Aanpassing bedragen sociale verzekeringen per 1 januari 2022

06.01.2022
De staatssecretaris van SZW heeft in een verzamelmededeling diverse nieuwe bedragen gepubliceerd, die per 1 januari 2022 gelden in diverse wetten,

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

05.01.2022
Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de

Wijzigingen loonbelasting 2022

05.01.2022
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2022 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook

Tarieven en heffingskortingen 2022

05.01.2022
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als volgt. Schijf Inkomen op