Actueel

Rekenregels per 1 januari 2021

14.01.2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 januari 2021 gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt

Pilot webmodule DBA gestart

14.01.2021
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt

Verlenging afspraken grensarbeiders

14.01.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14.01.2021
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

07.01.2021
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt. Schijf Loon op

Actualisatie beleidsbesluit betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

07.01.2021
Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

07.01.2021
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de

Vermogenstoets zorgtoeslag

07.01.2021
De minister voor Medische Zorg heeft de bedragen van de vermogenstoets voor de zorgtoeslag per 1 januari 2021 gewijzigd. Een verzekerde met een

Wijzigingen loonbelasting 2021

07.01.2021
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook

Milieulijst 2021 vastgesteld.

24.12.2020
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering

Maximale transitievergoeding in 2021 € 84.000

24.12.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een verzamelregeling met per 1 januari 2021 geldende bedragen, percentages en aantallen in de

Uitstel aflossing Tozo-lening

24.12.2020
Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal.