Actueel

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24.11.2022
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17.11.2022
De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op €

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17.11.2022
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17.11.2022
De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17.11.2022
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financi√čn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting

Herziening aftrek voorbelasting

11.11.2022
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11.11.2022
Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap

Giftenaftrek

11.11.2022
Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

11.11.2022
Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV

Doe tijdig suppletieaangifte

11.11.2022
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente

Beperk belastingheffing in box 3

11.11.2022
Belastingschulden Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden

Maak gebruik van de investeringsaftrek

11.11.2022
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de