Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiƫle cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiĆ«le cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

Wetsvoorstel verzamelwet SZW 2024 ingediend bij de Tweede Kamer

28.09.2023
De minister van SZW heeft het wetsvoorstel verzamelwet SZW 2024 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat wijzigingen op het gebied van

Geen uitzendbeding opgenomen in arbeidsovereenkomst

28.09.2023
Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om arbeid te

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

28.09.2023
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen met fiscale gevolgen. De Kamer heeft de volgende

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024 vastgesteld

28.09.2023
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 vastgesteld. De

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

28.09.2023
De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een procedure over de belastingheffing in box 3 onder het Besluit en de Wet

Belastingplan 2024

21.09.2023
Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan wetsvoorstellen omvangrijker dan ooit tevoren. Het

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

21.09.2023
De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor een kind, dat jonger is dan 12 jaar,

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

21.09.2023
Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of verstrekte OV-kaart of voordeelurenkaart gericht vrij te stellen,

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

21.09.2023
De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers

Tarieven en heffingskortingen

21.09.2023
Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar 36,97%. Dit tarief geldt tot een inkomen in box 1

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

21.09.2023
Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: het afschaffen van de verlaagde energiebelastingtarieven, het

Aanpassingen box 3

21.09.2023
Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden