Actueel

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

14.10.2021
De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen

Ontbinding op verzoek werknemer

14.10.2021
Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden die van

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14.10.2021
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

14.10.2021
Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis be√čindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

14.10.2021
Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14.10.2021
De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van

Verhoging aanvangsleeftijd AOW

14.10.2021
Een volledig ouderdomspensioen op grond van de AOW wordt in 50 verzekerde jaren opgebouwd. Bij de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ving de

Aanpassing besluit goedkeuring eigenwoningschulden

14.10.2021
Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

07.10.2021
De afspraken met België over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

07.10.2021
De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

07.10.2021
Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de wenselijkheid en vormgeving van een

Moties met betrekking tot Belastingplan 2022

07.10.2021
De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen twee moties aangenomen, die betrekking hebben op het Belastingplan 2022. In de