Actueel

Fiscale cijfers 2022 (e-book)

31.01.2022
In ons jaarlijkse e-book vindt u alle belangrijke en relevante fiscale cijfers. In dit e-book staat een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2022, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2021 en 2020. Via het handige trefwoordregister komt u in één klik bij het onderwerp van uw keuze. Heeft u vragen over de […]

Bezwaarschrift in vreemde taal

30.06.2022
De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30.06.2022
De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee

Wet betaald ouderschapsverlof

30.06.2022
Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

30.06.2022
De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of

Nieuwe compensatieperiode Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19

30.06.2022
De minister van VWS heeft de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gewijzigd. Er is een nieuwe compensatieperiode toegevoegd.

Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

30.06.2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met de grootst

Geen fictieve dienstbetrekking

23.06.2022
Het Rariteitenbesluit wijst arbeidsverhoudingen, die geen civielrechtelijke dienstbetrekking zijn, aan als fictieve dienstbetrekkingen. Hof Amsterdam

Extra verhoging minimumloon per 2023

23.06.2022
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze

Recht op doorwerken na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd?

23.06.2022
In de CAO van de Rijksoverheid is bepaald dat arbeidsovereenkomsten eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Volgens de CAO is

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23.06.2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23.06.2022
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23.06.2022
De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede