Actueel

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn wij gesloten

25.05.2022
Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn wij gesloten. Maandag 30 mei kunt u ons vanaf 8.00 uur weer bereiken!

Fiscale cijfers 2022 (e-book)

31.01.2022
In ons jaarlijkse e-book vindt u alle belangrijke en relevante fiscale cijfers. In dit e-book staat een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2022, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2021 en 2020. Via het handige trefwoordregister komt u in één klik bij het onderwerp van uw keuze. Heeft u vragen over de […]

Voorjaarsnota 2022

25.05.2022
Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen, die dienen ter

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

25.05.2022
Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn staat

Onterechte loonsanctie

25.05.2022
De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende de wachttijd van 104 weken. Wanneer de

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

25.05.2022
In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 in strijd is met Europese regelgeving. Voor de

Nota van wijziging wetsvoorstel toekomst pensioenen

25.05.2022
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel toekomst pensioenen in behandeling. Dit wetsvoorstel regelt de overgang van het huidige pensioenstelsel naar

Conclusie A-G inzake schriftelijkheidsvereiste bij aanzegplicht

25.05.2022
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van rechtswege na het verstrijken van de tijd die in de overeenkomst is aangegeven. Bij de

Fictieve onroerende zaak

25.05.2022
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De wet merkt aandelen in een

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19.05.2022
Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19.05.2022
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in

Hof draait ontslag op staande voet wegens tweede maaltijdbon terug

19.05.2022
Op een arbeidsovereenkomst was een gedragscode van toepassing. Volgens deze gedragscode kan schending daarvan leiden tot disciplinaire maatregelen,

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19.05.2022
De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van