Actueel

Fiscale cijfers 2022 (e-book)

31.01.2022
In ons jaarlijkse e-book vindt u alle belangrijke en relevante fiscale cijfers. In dit e-book staat een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2022, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2021 en 2020. Via het handige trefwoordregister komt u in één klik bij het onderwerp van uw keuze. Heeft u vragen over de […]

Boete wegens niet doen van aangifte

06.10.2022
Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen aan een belastingplichtige die opzettelijk geen aangifte

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

06.10.2022
De minister van EZK heeft een ondersteuningsregeling voor de hoge energiekosten aangekondigd voor het energie-intensieve mkb. Deze Tegemoetkoming

Nota van wijziging Belastingplan 2023

06.10.2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 ingediend. De nota van wijziging is al in de aanbiedingsbrief

Details prijsplafond energie kleinverbruikers

06.10.2022
Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie voor huishoudens en kleinverbruikers bekend gemaakt. Het maximale tarief voor gas

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

06.10.2022
De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de versoepeling van de betalingsregeling

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

29.09.2022
Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd.

Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

29.09.2022
De minister van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de instelling van een tijdelijk prijsplafond voor energie voorgesteld. Een

Moties bij Algemene Beschouwingen

29.09.2022
Bij de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag heeft de Tweede Kamer een reeks moties aangenomen. Het betreft onder meer oproepen tot het verruimen van

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

29.09.2022
Het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers voor de belastingheffing in box 3. In een brief aan de Tweede

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

29.09.2022
Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe. De

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

22.09.2022
De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking hebben op de eigen woning (schenkingen EW) vervalt per 1 januari 2024. Deze vrijstelling

Autobelastingen ondernemers

22.09.2022
Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam worden gesteld van een ondernemer voor de