Actueel

Opschorting loonbetaling

21.01.2021
Het instructierecht van de werkgever houdt in dat de werkgever voorschriften mag geven over het verrichten van de arbeid en de bevordering van de

Auto als verplicht privévermogen

21.01.2021
Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

21.01.2021
Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, komt het aan op de betekenis die

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

21.01.2021
De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en

Aanhorigheden bij woning

21.01.2021
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de verkrijging van woningen en

Hoger beroep na intrekking ontbindingsverzoek

21.01.2021
Een werknemer diende bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in, onder toekenning van een transitievergoeding en

Rekenregels per 1 januari 2021

14.01.2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 januari 2021 gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt

Pilot webmodule DBA gestart

14.01.2021
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt

Verlenging afspraken grensarbeiders

14.01.2021
De staatssecretaris van Financi√čn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14.01.2021
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

07.01.2021
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt. Schijf Loon op

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

07.01.2021
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de