Actueel

Fiscale cijfers 2022 (e-book)

31.01.2022
In ons jaarlijkse e-book vindt u alle belangrijke en relevante fiscale cijfers. In dit e-book staat een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2022, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2021 en 2020. Via het handige trefwoordregister komt u in één klik bij het onderwerp van uw keuze. Heeft u vragen over de […]

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

08.12.2022
De periode waarin het mogelijk is om vaststelling van de loonkostensubsidie NOW-5 aan te vragen is verlengd tot en met 2 juni 2023. Dit betekent voor

Bedragen kinderbijslag 2023

08.12.2022
Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag. De bedragen van de kinderbijslagbedrag zijn per 1 januari 2023 aangepast

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

08.12.2022
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

08.12.2022
De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

08.12.2022
Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon: Leeftijd per maand per week per dag

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

08.12.2022
Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staatssecretaris van

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

01.12.2022
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn vragen beantwoord over de

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01.12.2022
Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

01.12.2022
Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01.12.2022
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek voor scholingskosten in de

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24.11.2022
Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24.11.2022
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft