Actueel

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

21.10.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota van

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

21.10.2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden aangenomen. Dit wetsvoorstel is een aanvulling

Kamervragen betalingsregeling belastingschulden

21.10.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de betalingsregeling voor ondernemers met coronabelastingschulden. Vanaf 1 oktober

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

21.10.2021
In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

21.10.2021
De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

14.10.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen

Ontbinding op verzoek werknemer

14.10.2021
Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden die van

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14.10.2021
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

14.10.2021
Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

14.10.2021
Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14.10.2021
De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van

Verhoging aanvangsleeftijd AOW

14.10.2021
Een volledig ouderdomspensioen op grond van de AOW wordt in 50 verzekerde jaren opgebouwd. Bij de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ving de