Actueel

Fiscale cijfers 2023 (e-book met alle actuele fiscale en financiële cijfers)

24.01.2023
Fiscale cijfers is ons praktisch belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. In dit e-book vindt u een compleet overzicht van alle actualiteiten uit het Belastingplan 2023, inclusief vergelijkende cijfers met de jaren 2022 en 2021 en een handig trefwoordenregister. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons […]

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

26.01.2023
De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

26.01.2023
De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Op dit

Eenzijdig wijzigingsbeding

26.01.2023
Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing

26.01.2023
In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Belastingdienst rente moest vergoeden over terugbetalingen van de box 3-heffing over

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

19.01.2023
De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is gewijzigd. Het gaat om uitbetalingen voor

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

19.01.2023
De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt zowel voor de

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm

19.01.2023
In een procedure over een naheffingsaanslag bpm heeft Hof Den Bosch vastgesteld dat de inspecteur het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel heeft

Strand is geen sportaccommodatie

12.01.2023
Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

12.01.2023
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het in 2019 gesloten pensioenakkoord en

Tarieven en heffingskortingen 2023

05.01.2023
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2023 als volgt. tariefschijf inkomen op

Overbruggingswet box 3

05.01.2023
De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in