Actueel

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden

Geen transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemer

08.04.2021
In de zaak Xella heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever in beginsel moet instemmen met een verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

08.04.2021
In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging van een slapend dienstverband en daarbij een

Dilemma’s in de NOW

08.04.2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie

Omvang arbeidsduur voor loondoorbetaling

08.04.2021
De werkgever is verplicht het salaris van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te betalen. De verplichting het loon door te betalen

Verkenning leefvormen AOW

08.04.2021
Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De

Kamervragen legitieme portie

01.04.2021
De minister voor Rechtsbescherming heeft Kamervragen over de legitieme portie in het erfrecht beantwoord. Kinderen kunnen niet volledig worden

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

01.04.2021
Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

01.04.2021
Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de afgenomen goederen of diensten

Uitbreiding branchecodes TVL

01.04.2021
Kredietinstellingen en financiËle instellingen zijn uitgezonderd van de TVL. Bepaalde ondernemingen, waarvan een nevenactiviteit is ingeschreven onder

Lening van bv vormde afkoop pensioenrecht

01.04.2021
Loon is alles wat iemand geniet uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking. Aanspraken op pensioen behoren niet tot het loon. Wanneer