Actueel

Een of twee woningen?

26.07.2017
Voor de inkomstenbelasting wordt onder een eigen woning verstaan een gebouw dat de belastingplichtige als

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20.07.2017
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20.07.2017
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20.07.2017
De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20.07.2017
Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een

Aanpak faillissementsfraude

20.07.2017
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de slechte aanpak van faillissementsfraude. De minister van

Kosten renteswaps

20.07.2017
De rente en de kosten van geldleningen, die behoren tot de eigenwoningschuld, vormen aftrekbare kosten

Compensatie verlies werknemersparticipatie

19.07.2017
In het kader van een participatieprogramma voor het management kocht een werknemer in 2006 600

Onderzoek flexibilisering AOW

19.07.2017
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een

Verdrag sociale zekerheid China

19.07.2017
Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. Dat verdrag

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13.07.2017
Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Innovatiebox goedgekeurd

13.07.2017
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende