Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Derde wijziging eerste tranche NOW

28.05.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

28.05.2020
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van

Tijdelijk nultarief op mondkapjes

28.05.2020
De eerder toegezegde toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op de verkoop van mondkapjes is vastgelegd in een wijziging van het Besluit

Verzamelspoedwet Covid-19

28.05.2020
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Verzamelspoedwet Covid-19 aangenomen. In het wetsvoorstel zijn meerdere onderwerpen opgenomen. Alle onderwerpen

Terugbetalingsverplichting studiekosten

28.05.2020
In het Haviltexarrest uit 1981 heeft de Hoge Raad normen geformuleerd op de uitleg van een beding in een schriftelijk contract. Volgens de

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

28.05.2020
Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

28.05.2020
In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

28.05.2020
Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan

Uitleg bonusregeling

28.05.2020
Bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst wordt de Haviltexnorm toegepast. Deze norm houdt in dat het aankomt op hetgeen partijen over en weer

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

25.05.2020
Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit

Kamervragen steun aan bedrijven

20.05.2020
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de voorwaarden voor steun aan bedrijven. De vragen zijn gesteld naar

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20.05.2020
De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en