Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Maatregelen inkomstenbelasting

19.09.2019
Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari

Wijzigingen formeel belastingrecht

19.09.2019
Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de

Maatregelen belastingrente

19.09.2019
Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting Een aangifte voor de vennootschapsbelasting is tijdig wanneer deze wordt ingediend voor de eerste dag

Bronbelasting op royalty en dividend

19.09.2019
Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele

Maatregelen loonbelasting

19.09.2019
Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een

Maatregelen autobelastingen

19.09.2019
Bpm Het nihiltarief in de bpm voor emissievrije auto’s wordt verlengd tot en met 2024. Vanaf 2025 geldt voor personenauto’s met een

Maatregelen omzetbelasting

19.09.2019
Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met

Wijzigingen milieubelastingen

19.09.2019
Afvalstoffenbelasting Om dubbele belastingheffing te voorkomen wordt geregeld dat het verwijderen van verbrandingsresten van afval in de eigen

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19.09.2019
Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale

Maatregelen vennootschapsbelasting

19.09.2019
Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%.

Maatregelen verhuurderheffing

19.09.2019
Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19.09.2019
Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld