Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16.01.2020
Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16.01.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de

Doorlopend afwisselend priv├ęgebruik bestelauto

16.01.2020
De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

09.01.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De

Gebruikelijk loon 2020

08.01.2020
De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om

Bedragen kindregelingen 2020

03.01.2020
Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd

Wijzigingen loonbelasting 2020

03.01.2020
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

03.01.2020
Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

03.01.2020
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde.

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

03.01.2020
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief

Investeringsaftrek 2020

03.01.2020
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van

Compensatieregeling transitievergoeding

19.12.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van de compensatieregeling voor de