Actueel

Special Miljoenennota 2021

17.09.2020
  In deze special leest u alles over de voorstellen van het kabinet die de komende perioden in het parlement worden behandeld. Tenzij anders is vermeld, treden de maatregelen op 1 januari 2021 in werking. Special-Miljoenennota-2021 in Smids en Schakel stijl    

Goedkeurend besluit 30%-regeling

19.11.2020
Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

19.11.2020
De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te

Aanspraak op indexatie pensioen prijsgegeven

19.11.2020
Aanspraken op pensioen behoren niet tot het loon voor de loonbelasting als de pensioenregeling voldoet aan de in de wet gestelde normeringen en

Tweede deel beantwoording vragen pakket BP 2021

19.11.2020
Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 is gevraagd of het mogelijk is om de baangerelateerde investeringskorting (BIK) toe te passen op

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

19.11.2020
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

19.11.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw),

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

19.11.2020
Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de verzekeringsplicht

Bijtelling privégebruik fiets

12.11.2020
Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling

Dividend voor de dga

12.11.2020
Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging hangt samen met de verlaging van de tarieven

Herziening aftrek voorbelasting

12.11.2020
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

12.11.2020
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100%

Bijtelling privégebruik auto

12.11.2020
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt