Actueel

Fiscale cijfers 2018 (e-book)

07.02.2018
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2018, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Navordering wegens kwade trouw

07.12.2018
Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05.12.2018
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Vernieuwing rulingpraktijk

29.11.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29.11.2018
Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun

Premiepercentage Zvw 2019

29.11.2018
De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29.11.2018
De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Ontslag op staande voet

29.11.2018
Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22.11.2018
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22.11.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

22.11.2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22.11.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Wij zijn verhuisd!

20.11.2018
Op vrijdag 30 november jl. zijn wij verhuisd naar ons nieuwe kantoorpand aan de Hidalgoweg 8 in Leeuwarden. We zitten dan weer met alle collega’s in één gebouw; een grote vooruitgang! Behalve ons adres is er niets veranderd. Ons telefoonnummer, onze e-mail en het postbusnummer zijn gelijk gebleven. Telefoon: (058) 213 03 05 E-mail: info@smidsenschakel.nl […]