Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

02.07.2020
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

02.07.2020
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die

Kamervragen NOW

02.07.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de NOW-regeling voor ondernemers die van

Op transitievergoeding in mindering te brengen kosten

02.07.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding gewijzigd. Door de

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

01.07.2020
Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

25.06.2020
De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting.

Ontslag met wederzijds goedvinden

25.06.2020
In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

25.06.2020
Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

25.06.2020
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De

Besluit fiscale noodmaatregelen geactualiseerd

25.06.2020
De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale noodmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis geactualiseerd. Ten opzichte

Regeling NOW-2 gepubliceerd

25.06.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

25.06.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het