Actueel

Fiscale cijfers 2018 (e-book)

07.02.2018
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2018, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21.06.2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Opzegging en verlengde loondoorbetalingsverplichting

21.06.2018
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet kan

WBSO in 2017

21.06.2018
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse

Geen versoepeling aflossingsverplichting

21.06.2018
De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de

Fiscale aspecten cryptovaluta

21.06.2018
De staatssecretaris van Financiƫn heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

21.06.2018
Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

21.06.2018
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

14.06.2018
Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

14.06.2018
Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

14.06.2018
De staatssecretaris van Financiƫn laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

14.06.2018
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

14.06.2018
Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in