Actueel

Special Miljoenennota 2021

17.09.2020
  In deze special leest u alles over de voorstellen van het kabinet die de komende perioden in het parlement worden behandeld. Tenzij anders is vermeld, treden de maatregelen op 1 januari 2021 in werking. Special-Miljoenennota-2021 in Smids en Schakel stijl    

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

22.10.2020
In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

22.10.2020
Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel gedifferentieerde premie Aof

22.10.2020
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in behandeling. De minister van Sociale Zaken en

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

22.10.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1)

Vaststelling uurprijzen kinderopvang 2021

22.10.2020
De maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 zijn definitief vastgesteld. De definitieve bedragen wijken niet af van de eerder

Nota’s van wijziging bij Belastingplan

22.10.2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft zeven nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het pakket Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

22.10.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld.

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

15.10.2020
Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor

Verhoging kindgebonden budget 2021

15.10.2020
Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke regeling. De hoogte van het bedrag aan kindgebonden budget dat een huishouden ontvangt, hangt af

Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

15.10.2020
In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende leverancierskredieten op zich genomen. Deze

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15.10.2020
Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met

Bedragen NHG 2021 bekend

15.10.2020
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021