Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18.07.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de

Commissie belastingheffing multinationals

18.07.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18.07.2019
Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

18.07.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zelfstandigen en verzekeringen bij

Forfaits in het belastingstelsel

11.07.2019
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11.07.2019
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11.07.2019
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De

Commissaris geen btw-ondernemer

11.07.2019
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04.07.2019
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

04.07.2019
Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli gaat het minimumloon voor iemand van 22 jaar of

Kamervragen youngtimerregeling

04.07.2019
Voor auto’s van de zaak, die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een afwijkende bijtellingsregeling. De bijtelling bedraagt 35% van de waarde in het

Werken als zelfstandige

04.07.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van