Actueel

Fiscale cijfers 2018 (e-book)

07.02.2018
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2018, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18.10.2018
Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet

Wijziging verdeling vermogen in box 3

18.10.2018
Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18.10.2018
Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

Jachtkosten niet zakelijk

11.10.2018
Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de

Behandelschema Belastingplan 2019

11.10.2018
Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

04.10.2018
Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

04.10.2018
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per

Kleindochter geen pleegkind van oma

04.10.2018
De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

04.10.2018
De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

27.09.2018
Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen

Onterecht ontslag op staande voet

27.09.2018
Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

27.09.2018
Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan