Actueel

Fiscale cijfers 2018 (e-book)

07.02.2018
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2018, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Besteding geleend geld aan eigen woning

10.01.2019
Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Te late inkeer

10.01.2019
Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10.01.2019
Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Winst bij verkoop grond belast

10.01.2019
Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Tarieven en heffingskortingen 2019

04.01.2019
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Investeringsaftrek 2019

04.01.2019
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

04.01.2019
Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000

Nieuw beleidsbesluit vouchers

04.01.2019
In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris

Zwarte lijst laagbelastende landen

04.01.2019
Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe

Aftrekposten ondernemers 2019

04.01.2019
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Bedragen kindregelingen 2019

04.01.2019
KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per

Wijzigingen loonbelasting

04.01.2019
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een