Actueel

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22.04.2021
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet

Deelname aan Belgische pensioenregeling tijdens werk in Nederland

22.04.2021
De Pensioenwet bevat het wettelijke kader voor Nederlandse pensioenregelingen. In de Pensioenwet is onder meer bepaald dat, behoudens enkele

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22.04.2021
Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15.04.2021
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15.04.2021
Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15.04.2021
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog

Verlenging afspraken grensarbeid Duitsland

15.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15.04.2021
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

15.04.2021
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden

Dilemma’s in de NOW

08.04.2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie