Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Privégebruik auto en omzetbelasting

30.07.2020
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30.07.2020
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de

Besluit inwerkingtreding gewijzigd beslag- en executierecht

30.07.2020
Het gewijzigde beslag- en executierecht, dat is opgenomen in de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30.07.2020
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

30.07.2020
Bij Koninklijk Besluit is geregeld dat de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn met ingang van 30 juli 2020 in werking treedt. Dit is de

Geen schorsing non-concurrentiebeding

23.07.2020
Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer een non-concurrentiebeding belastender wordt voor

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23.07.2020
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een

Opleidings- of arbeidsovereenkomst?

23.07.2020
Een arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan zes maanden kan een proeftijdbeding omvatten. De lengte van de proeftijd is afhankelijk van de duur

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23.07.2020
Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23.07.2020
Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet

Ontslag gebaseerd op cumulatiegrond

23.07.2020
De Wet arbeidsmarkt in balans heeft aan de wettelijke grond waarop ontslag kan berusten de zogenaamde cumulatiegrond toegevoegd. Op deze

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

16.07.2020
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende