Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20.03.2019
Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20.03.2019
Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiƫle problemen werkgever

20.03.2019
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

19.03.2019
Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13.03.2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen.

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

13.03.2019
Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen. De stamrechtvrijstelling bepaalde dat aanspraken op periodieke

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

13.03.2019
Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13.03.2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13.03.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese

Tot 1.000 km is een auto nieuw

06.03.2019
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Dienstverband niet beƫindigd

06.03.2019
In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer schadevergoeding,

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06.03.2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter