Actueel

Special Miljoenennota 2021

17.09.2020
  In deze special leest u alles over de voorstellen van het kabinet die de komende perioden in het parlement worden behandeld. Tenzij anders is vermeld, treden de maatregelen op 1 januari 2021 in werking. Special-Miljoenennota-2021 in Smids en Schakel stijl    

Wetsvoorstel tarieven ODE 2021 en 2022

24.09.2020
De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de module Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) worden

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

24.09.2020
In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

24.09.2020
Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken,

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

24.09.2020
Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te zijn van een vlakke laadvloer. De

Afloop tijdelijke versoepeling uitstel van betaling

24.09.2020
Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet op 12 maart 2020 een tijdelijke versoepeling van het uitstelbeleid voor belastingschulden van ondernemers

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

24.09.2020
Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17.09.2020
Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17.09.2020
Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17.09.2020
Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17.09.2020
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17.09.2020
Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder