Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Niet meewerken aan re-integratie

13.02.2020
Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13.02.2020
Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13.02.2020
Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13.02.2020
Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

13.02.2020
Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los. Hof Den

Eigen woning en niet-samenlevende partners

13.02.2020
De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

13.02.2020
Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was

Uitkering reisverzekering werkgever

13.02.2020
Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om onder voorwaarden of na tijdsverloop uitkeringen te

Fiscale cijfers 2020 (e-book)

11.02.2020
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2020, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06.02.2020
In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

06.02.2020
In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode

Evaluatie wettelijk minimumloon

06.02.2020
Naar aanleiding van een evaluatie van het wettelijk minimumloon over de periode 2011-2018 komt er geen aanpassing van het minimumloon. Dat schrijft de