Actueel

Fiscale cijfers 2019 (e-book)

18.02.2019
Download hier uw exemplaar van Fiscale Cijfers 2019, uw praktische belastingkompas. Heeft u vragen over de inhoud? Neem dan contact met ons op!

Noodloket voor ondernemers is geopend

28.03.2020
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket,

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

28.03.2020
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

26.03.2020
De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

26.03.2020
Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een

Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet

26.03.2020
Een procedure bij de kantonrechter had onder meer betrekking op de duur van de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst en de

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

26.03.2020
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen

Informatie banken uitstel aflossing e.d. vanwege Corona

25.03.2020
Een aantal banken heeft op hun website aparte pagina’s aangemaakt met informatie over de mogelijkheden uitstel van betaling van aflossing e.d. aan te vragen. Via de site van De Nederlandse Vereniging van Banken is meer informatie te vinden en zijn ook linkjes te vinden naar alle specifieke banken. https://www.nvb.nl/corona/nuttige-links/

Vrijstelling loondoorbetalingsplicht bij onwerkbaar weer

25.03.2020
Op 1 januari 2020 is een nieuwe ‘Regeling onwerkbaar weer’ in werking getreden. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en

Banken verlenen uitstel van betaling

20.03.2020
Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot

Ontslag op staande voet

19.03.2020
Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een dringende

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

19.03.2020
De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het belang is groot, omdat voor gebruikte

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19.03.2020
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten.