Actueel

Onderzoek flexibilisering AOW

19.07.2017
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een

Verdrag sociale zekerheid China

19.07.2017
Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. Dat verdrag

Geen verlenging restschuldregeling

13.07.2017
In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13.07.2017
Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Innovatiebox goedgekeurd

13.07.2017
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende

Gebruik en vernietiging van camerabeelden voor belastingheffing

13.07.2017
De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 geoordeeld dat de Belastingdienst voor de controle op het

Vier op de tien zzp’ers betalen geen inkomstenbelasting

12.07.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd op een krantenartikel waarin staat dat

Beantwoording vragen varianten kwalificatie arbeidsrelatie

12.07.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen beantwoord over het ambtelijke rapport met

Regeling specifieke zorgkosten

12.07.2017
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen uit schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

06.07.2017
De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

06.07.2017
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

06.07.2017
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de