Actueel

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14.12.2017
De staatssecretaris van Financiƫn heeft vragen van de vaste commissie voor Financiƫn van de Eerste Kamer

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14.12.2017
Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

07.12.2017
Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

07.12.2017
Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

Verrekening ingehouden loonheffing

07.12.2017
Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing

Bpm bij huur buitenlandse auto

29.11.2017
Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm

Premiepercentages 2018

29.11.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

29.11.2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30

Eigenwoningforfait, tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2018

29.11.2017
Voorafgaande aan de stemming in de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan

De Tweede Kamer heeft Belastingplan 2018 aangenomen

29.11.2017
De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen met twee amendementen. Het eerste amendement

Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 aangenomen

28.11.2017
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen aangenomen, nadat het op een aantal

Eindejaarstips voor de dga

24.11.2017
Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening