Actueel

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31.05.2018
Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

31.05.2018
De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de

Beantwoording vragen fiscale beleidsagenda

31.05.2018
Tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de fiscale beleidsagenda van de staatssecretaris van

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

30.05.2018
Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en

Non-concurrentiebeding

24.05.2018
Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24.05.2018
EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing

Verzuimboete

24.05.2018
Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid

Revisierente bij afkoop lijfrente

23.05.2018
De premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Beperking toepassing woonlandbeginsel

23.05.2018
Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering uit een sociale verzekering wordt aangepast

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17.05.2018
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17.05.2018
De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over

Aanzegverplichting

17.05.2018
Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting.