Actueel

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

31.01.2019
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar

Partnerschap ondanks echtscheiding

31.01.2019
In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke groepen.

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

31.01.2019
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de

Kamervragen aangifte omzetbelasting

24.01.2019
De staatssecretaris van Financi├źn heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17.01.2019
De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17.01.2019
Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor priv├ęgebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Winst bij verkoop grond belast

10.01.2019
Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10.01.2019
Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Te late inkeer

10.01.2019
Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Besteding geleend geld aan eigen woning

10.01.2019
Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Aftrekposten ondernemers 2019

04.01.2019
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Investeringsaftrek 2019

04.01.2019
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te