Actueel

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

18.06.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gepubliceerd. De TOFA

Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

18.06.2020
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief over de stand van zaken met betrekking tot de Tegemoetkoming Ondernemers

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

18.06.2020
Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

18.06.2020
De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke

Tozo niet voor student-ondernemers

18.06.2020
De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers.

Verkorting maximale betaaltermijn

18.06.2020
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een wetsvoorstel aan het voorbereiden

Ontslag om bedrijfseconomische redenen in hoger beroep ongedaan gemaakt

18.06.2020
Voor een ontslag op bedrijfseconomische grond heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. De

Ontslagverzoek ondanks meerdere gronden afgewezen

18.06.2020
De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan door de kantonrechter alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

18.06.2020
De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen. Deze nieuwe regels vereenvoudigen de

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

18.06.2020
De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

18.06.2020
De uitkeringsbedragen van een aantal sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Als gevolg van de verhoging per 1 juli 2020 van

Voorschot subsidie praktijkleren

17.06.2020
De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De