Actueel

Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel

23.09.2021
Nederland heeft een aanvullende maatregel voor Controlled Foreign Companies (CFC) ingevoerd in de vennootschapsbelasting om het verschuiven van

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

23.09.2021
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoningregeling bij de

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

23.09.2021
De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Aanpassingen bpm

23.09.2021
De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en voor plug-in hybrides gelden aparte tarieven.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

23.09.2021
Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden uitgeoefend, dus op het moment waarop

Bijtelling emissievrije auto

23.09.2021
De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022 bedraagt de

Levering slooppand of bouwterrein?

16.09.2021
De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

16.09.2021
Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

16.09.2021
Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

16.09.2021
De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het afschermen van de

Minister van Financiën kondigt verbod op contante betalingen voor goederen van € 3.000 euro of meer aan

16.09.2021
De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het uitsluiten als klant van kleinere autobedrijven door de Rabobank. De reden

Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2022

16.09.2021
Bij de Tweede Kamer is het SZW 2022 in behandeling. De minister van SZW heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend. De nota van