Actueel

Wijziging eis na ontslag

28.06.2018
Een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst door opzegging door de werkgever is geëindigd, heeft twee

Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

28.06.2018
In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat

Verhuur ligplaatsen

28.06.2018
Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

28.06.2018
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Twee appartementen samen één eigen woning?

28.06.2018
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21.06.2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Opzegging en verlengde loondoorbetalingsverplichting

21.06.2018
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet kan

Fiscale aspecten cryptovaluta

21.06.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

21.06.2018
Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

21.06.2018
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Geen versoepeling aflossingsverplichting

21.06.2018
De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de

WBSO in 2017

21.06.2018
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse