Actueel

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17.09.2020
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari

Belastingplan 2021: een overzicht

17.09.2020
Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17.09.2020
Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17.09.2020
Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en

Overige fiscale maatregelen 2021

15.09.2020
Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 bevat maatregelen zonder budgettaire gevolgen. Het betreft: een aanpassing van het overgangsrecht

Wederindiensttredingsvoorwaarde

10.09.2020
Bij de opzegging van een dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats van de werknemer geldt een wettelijke voorwaarde van

Beslag OM op banktegoeden

10.09.2020
De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10.09.2020
Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10.09.2020
Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek

Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden

10.09.2020
De staatssecretaris van Financi√čn heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de premieplicht van Rijnvarenden beantwoord. De arresten

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

03.09.2020
Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels

Besluit functionele valuta aangepast

03.09.2020
De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een