Actueel

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

21.11.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

21.11.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

21.11.2019
De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

21.11.2019
De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21.11.2019
Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije

Werkgever levert bewijs voor ontslag op staande voet niet

21.11.2019
In een procedure naar aanleiding van een ontslag op staande voet gaf de kantonrechter aan de werkgever de opdracht om het bewijs te leveren dat het

Uitreiking cheque aan Stichting Vrienden van het MCL

18.11.2019
Bij de opening van ons pand hebben wij onze gasten gevraagd geen cadeaus mee te nemen maar - als ze iets zouden willen doen - een bedrag te storten op

Controleer uw hypotheek(rente)

14.11.2019
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

14.11.2019
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100%

Belastinguitstel door herinvesteringsreserve

14.11.2019
Verkoopt u een bedrijfsmiddel voor een hogere prijs dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat, dan moet u over het verschil belasting betalen.

Transitievergoeding

14.11.2019
Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij ontslag niet pas als het

Gebruik eHerkenning

14.11.2019
Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers loggen tot