Actueel

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

11.05.2023
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse beËindiging. De overeenkomst eindigt in dat

Teruggaafregeling bpm

11.05.2023
De Nederlandse Belastingdienst verleent een teruggaaf van bpm als de tenaamstelling van een motorrijtuig in het kentekenregister komt te vervallen

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

04.05.2023
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke verfijningen van de Overbruggingswet box 3.

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

04.05.2023
Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt. Dat besluit is genomen in het kader van de

Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af

26.04.2023
In het zogenaamde Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van belastingheffing in box 3 niet correct is. In reactie daarop is het

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

26.04.2023
De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023 gelden, bekend gemaakt Leeftijd

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

26.04.2023
De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het belasten van overwinsten tijdens een crisis. De staatssecretaris van

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

20.04.2023
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een aantal

Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

20.04.2023
De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar wordt verlengd tot 1 juli 2027. Dat is gebeurd naar

Evaluatie laag tarief btw

20.04.2023
In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het verlaagde btw-tarief geËvalueerd. Onderzocht is de mate waarin het verlaagde btw-tarief

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

20.04.2023
De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan de gevolgen voor de toepassing van het loonkostenvoordeel bij de overgang

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

13.04.2023
De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die aanvullend geboorteverlof opneemt, recht heeft op een uitkering van 70% van het dagloon.