Actueel

Dilemma’s in de NOW

08.04.2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat

Omvang arbeidsduur voor loondoorbetaling

08.04.2021
De werkgever is verplicht het salaris van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te betalen. De verplichting het loon door te betalen

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

01.04.2021
Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de afgenomen goederen of diensten

Lening van bv vormde afkoop pensioenrecht

01.04.2021
Loon is alles wat iemand geniet uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking. Aanspraken op pensioen behoren niet tot het loon. Wanneer

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

01.04.2021
Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

01.04.2021
De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen ingediend bij

Kamervragen legitieme portie

01.04.2021
De minister voor Rechtsbescherming heeft Kamervragen over de legitieme portie in het erfrecht beantwoord. Kinderen kunnen niet volledig worden

Kamervragen Tozo

01.04.2021
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een krantenartikel over de Tozo-regeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

01.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over

Uitbreiding branchecodes TVL

01.04.2021
Kredietinstellingen en financiËle instellingen zijn uitgezonderd van de TVL. Bepaalde ondernemingen, waarvan een nevenactiviteit is ingeschreven onder