Actueel

Voorstel wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

11.07.2024
Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

11.07.2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de vrijstelling voor groen beleggen per 2025 te

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

11.07.2024
Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane grond en woningen op de bovenliggende verdiepingen. De projectontwikkelaar verbouwt

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

04.07.2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het recht geeft op inzage in het eigen dossier. Dit

Wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein

04.07.2024
De wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein treden grotendeels per 1 januari 2025 in werking. Per die datum vervalt het lage-inkomensvoordeel

Hoge Raad komt met nieuwe uitleg van gering financieel belang voor vergoeding immateriële schade

04.07.2024
Een persoon probeerde een vergoeding voor immateriële schade te verkrijgen door te stellen dat de invorderingsrente te laag was vastgesteld.

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen

04.07.2024
Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan, die binnen de EU de wettelijke aansprakelijkheid bij deelname aan het verkeer dekken.

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

04.07.2024
De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024 gelden de volgende bedragen: De

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland

04.07.2024
Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd in onroerende zaken. In 1997 heeft dit beleggingsfonds voor het

Aaanpassing bedragen en percentages SZW

27.06.2024
Per 1 juli 2024 worden verschillende bedragen en percentages in de SZW-wet- en regelgeving herzien. De minister van SZW heeft een mededeling

Verlaagd btw-tarief voor verhuur zeiljachten

27.06.2024
Een ondernemer biedt een 'all-in' jaarabonnement voor zeiljachten aan en meent dat het verlaagde btw-tarief voor sportbeoefening daarop van toepassing

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

27.06.2024
Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen