Actueel

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27.03.2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

27.03.2019
Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27.03.2019
De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27.03.2019
Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20.03.2019
Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20.03.2019
Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiƫle problemen werkgever

20.03.2019
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

19.03.2019
Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13.03.2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen.

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

13.03.2019
Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

13.03.2019
Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen. De stamrechtvrijstelling bepaalde dat aanspraken op periodieke

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13.03.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese