Actueel

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23.06.2022
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16.06.2022
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de belastingheffing tussen kapitaal en

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16.06.2022
Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16.06.2022
De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) voor 2022

Aanvragen TVL startende ondernemers

16.06.2022
Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16.06.2022
De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de vennootschap, die materieel zijn

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16.06.2022
In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die datum aangepast. Het betreft onder meer

Wetsvoorstel tijdelijk niet indexeren kinderbijslag ingetrokken

16.06.2022
Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de kinderbijslag gedurende enkele jaren niet te indexeren. De opbrengst van het wetsvoorstel

Kamervragen verplichte winstdeling voor bedrijven

16.06.2022
De staatssecretaris van Financi√čn heeft Kamervragen beantwoord over de invoering van een verplichte winstdeling door bedrijven in de strijd tegen

Moties inzake rechtsherstel box 3

16.06.2022
De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft de vraag naar een onderzoek naar de gevolgen

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

09.06.2022
Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd van de vrijstelling is

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

09.06.2022
Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te