Actueel

Evaluatie wettelijk minimumloon

06.02.2020
Naar aanleiding van een evaluatie van het wettelijk minimumloon over de periode 2011-2018 komt er geen aanpassing van het minimumloon. Dat schrijft de

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06.02.2020
In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

30.01.2020
Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

30.01.2020
Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft

Belastingheffing verzilvering optierechten

30.01.2020
Het verstrekken van optierechten op aandelen aan werknemers leidt tot belastingheffing bij de werknemer. De wijze van belastingheffing is door de

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

23.01.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

23.01.2020
Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

23.01.2020
De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart

Doorlopend afwisselend priv├ęgebruik bestelauto

16.01.2020
De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16.01.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16.01.2020
Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

09.01.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De