Actueel

Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen na de jaarwisseling

24.12.2020
Ondanks een dringende oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

24.12.2020
In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt. Opslag Voorraad

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

24.12.2020
Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met

Energielijst 2021 vastgesteld

24.12.2020
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren

Maximale transitievergoeding in 2021 € 84.000

24.12.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een verzamelregeling met per 1 januari 2021 geldende bedragen, percentages en aantallen in de

Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

24.12.2020
De tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV is in het staatsblad geplaatst. Deze wet maakt het de rechter mogelijk om de behandeling van

Besluit uitvoering pensioenregelingen

17.12.2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft enkele knelpunten in de uitvoering met betrekking tot pensioenregelingen en oudedagsverplichtingen weggenomen.

Nota n.a.v. het verslag novelle Belastingplan 2021

17.12.2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van wet tot wijziging (novelle) van het

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

17.12.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering voor het jaar 2026

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

17.12.2020
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle betreffende de BIK. De wetsvoorstellen Overige

Belastingplicht vennootschapsbelasting

17.12.2020
De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het lichaam voor dat

Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden en verlofsparen

17.12.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Eerste Kamer uiteengezet waarom het wetsvoorstel bedrag ineens, regeling