Actueel

Hoge Raad tackelt box 3 heffing

05.01.2022
De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een voor de praktijk zeer belangwekkende uitspraak gedaan. Kortgezegd komt het erop neer dat de huidige box 3

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed

23.12.2021
De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze periode minimaal 30% omzetverlies lijden,

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

23.12.2021
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, implementatie belastingplichtmaatregel, tegengaan

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

23.12.2021
In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022

23.12.2021
De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het tweede kwartaal van 2021 is verschoven van 11 januari naar 8

Wet betaald ouderschapsverlof in Staatsblad

23.12.2021
De Wet betaald ouderschapsverlof is in het Staatsblad geplaatst. De wet treedt volgens een koninklijk besluit per 2 augustus 2022 in werking. In

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 aangenomen

16.12.2021
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 als hamerstuk aangenomen. Daarbij is de PVV-fractie aantekening verleend. Dat wil

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

16.12.2021
Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer gewijzigd. Doel van het wetsvoorstel is de

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

16.12.2021
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden. Om die reden worden diverse

Vermogensgrenzen zorgtoeslag 2022

16.12.2021
Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Boven een bepaald vermogen vervalt het recht op zorgtoeslag. Bepalend

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

16.12.2021
De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Dat kan zijn de

Premiepercentages zorgverzekering 2022

16.12.2021
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge premie daalt van 7,0% in 2021 naar 6,75% in