Actueel

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

01.08.2019
Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

25.07.2019
Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een slapend dienstverband

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

25.07.2019
De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking

Box 3-heffing

25.07.2019
Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van

Geen vermenging schenking met uitsluitingsclausule

25.07.2019
Tot 1 januari 2018 gold de algehele gemeenschap van goederen als het wettelijke huwelijksgoederenregime. Bij huwelijkse voorwaarden kon van de

Kartelverbod zzp‘ers

25.07.2019
Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

18.07.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zelfstandigen en verzekeringen bij

Commissie belastingheffing multinationals

18.07.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18.07.2019
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18.07.2019
Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon

Commissaris geen btw-ondernemer

11.07.2019
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11.07.2019
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De