Actueel

Termijn aanvraag OVK verlengd

09.09.2021
De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Omdat

Uitleg vaststellingsovereenkomst einde dienstbetrekking

09.09.2021
Na een arbeidsconflict werd de arbeidsovereenkomst tussen een stichting voor voortgezet onderwijs en een docent door middel van een

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

09.09.2021
Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom.

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

09.09.2021
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een

Schenking schilderij in termijnen

02.09.2021
De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het inkomen in box 1 komen onder meer periodieke

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

02.09.2021
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een

Gedeeltelijke schorsing non-concurrentiebeding

02.09.2021
Een non-concurrentiebeding voor een werknemer dient schriftelijk overeen te worden gekomen. De werknemer moet ten tijde van het overeenkomen van het

Geen terugbetalingsverplichting opleidings- en cursuskosten

02.09.2021
Een arbeidsovereenkomst bevatte een bepaling op grond waarvan de werknemer door de werkgever betaalde opleidings- en cursuskosten onder voorwaarden

Geen verzekeringsplicht voor dga’s

02.09.2021
Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Werknemer is de natuurlijke

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

02.09.2021
De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling

Terugvragen buitenlandse btw

02.09.2021
Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek

Einde generieke steun coronacrisis

02.09.2021
Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om de regelingen NOW, TVL, Tozo