Actueel

Gebruikelijk loon 2020

08.01.2020
De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om

Wijzigingen loonbelasting 2020

03.01.2020
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

03.01.2020
Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De

Investeringsaftrek 2020

03.01.2020
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

03.01.2020
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

03.01.2020
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde.

Bedragen kindregelingen 2020

03.01.2020
Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd

Compensatieregeling transitievergoeding

19.12.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van de compensatieregeling voor de

Moties debatten toeslagen

19.12.2019
Bij de debatten in de Tweede Kamer over de misstanden bij de uitvoering van de toeslagenregelingen zijn diverse moties ingediend. De meest

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

19.12.2019
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: Het eigenlijke

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

12.12.2019
Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het

Geen verbod op negatieve spaarrente

12.12.2019
De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor