Actueel

Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

09.06.2022
De staatssecretaris van FinanciËn gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over het niet belasten van een verhoging van een

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

09.06.2022
In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden worden gewijzigd. Het betrof aangiften van een

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

09.06.2022
Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd van de vrijstelling is

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

02.06.2022
Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening. Die resulteerde in een terug te betalen bedrag

Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens

02.06.2022
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling voor de aanschaf van zero-emissievrachtwagens gepubliceerd. De

Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

02.06.2022
De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) vervalt op 1 juli 2022. In verband met een aanvulling op het steun- en herstelpakket

Wetsvoorstel geen invorderingsrente bij toeslagschulden

02.06.2022
Bij te late terugbetaling van een toeslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel

Nultarief btw voor groenten en fruit?

02.06.2022
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het nultarief van de btw brengen van groente en fruit. In het coalitieakkoord

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

02.06.2022
Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is een

Evaluatie Wet invoering extra geboorteverlof

02.06.2022
Op 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Deze wet geeft partners in loondienst na de geboorte van een

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

25.05.2022
Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn staat

Nota van wijziging wetsvoorstel toekomst pensioenen

25.05.2022
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel toekomst pensioenen in behandeling. Dit wetsvoorstel regelt de overgang van het huidige pensioenstelsel naar