Actueel

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

10.11.2022
In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de

Wel of niet duurzaam arbeidsongeschikt?

10.11.2022
Iemand is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt volgens de Wet WIA als hij niet meer dan 20% kan verdienen van het maatmaninkomen per uur. Onder

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10.11.2022
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

03.11.2022
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt 8%

No-riskbepaling ZW en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

03.11.2022
De no-riskbepaling in de Ziektewet (ZW) is bedoeld om werkgevers te stimuleren om gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in dienst te nemen. De

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

03.11.2022
De staatssecretaris van Financi√čn heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector naar de Tweede

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

03.11.2022
In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste vier weken per

Hoger beroep tegen ontbinding arbeidsovereenkomst

03.11.2022
De kantonrechter heeft een arbeidsovereenkomst ontbonden op de grond van (ernstige) verwijtbaarheid van de werkneemster. De werkneemster heeft hoger

UBO-register voor trusts

03.11.2022
Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en dergelijke hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

27.10.2022
Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst was

Aanzegvergoeding verschuldigd ondanks mondelinge mededeling

27.10.2022
De werkgever heeft de plicht om voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer te laten weten of de overeenkomst zal

Vorming herinvesteringsreserve

27.10.2022
Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een herinvesteringsreserve vormen. Belastingheffing over de boekwinst