Actueel

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

08.02.2024
Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen bij

Wachttijd beoordeling arbeidsongeschiktheidsuitkering migrerende werknemer

08.02.2024
In het arrest Vester uit 2019 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat het toepassen van de wachttijd van 104 weken voor het recht op een

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

08.02.2024
Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een kapitaalverstrekking wordt aangemerkt, is de

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

08.02.2024
De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan derden betaalde bedragen aan te leveren aan de

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

01.02.2024
Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen onder het nultarief van de

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

01.02.2024
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor een woning, die voor de verkrijger

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

01.02.2024
De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De vraag in een

Recht op bonus ondanks ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen

01.02.2024
De arbeidsovereenkomst van een werknemer omvat een bonusregeling. De werknemer heeft recht op een bonus bij het behalen van bepaalde omzettargets.

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

01.02.2024
De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op deze vrijstelling voor de verhuur in het kader van het

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

01.02.2024
Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorie├źn: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor banktegoeden en schulden

Voortgangsbrief werkprogramma PNIL

01.02.2024
De ministers van SZW en VWS en voor Primair en Voortgezet Onderwijs hebben de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen

25.01.2024
Omzetbelasting wordt niet alleen verschuldigd op het moment waarop een factuur wordt uitgereikt. Als geen factuur wordt uitgereikt, wordt