Actueel

Belastingplicht vennootschapsbelasting

17.12.2020
De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het lichaam voor dat

Nota n.a.v. het verslag novelle Belastingplan 2021

17.12.2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van wet tot wijziging (novelle) van het

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2021

17.12.2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar de Eerste Kamer

Besluit uitvoering pensioenregelingen

17.12.2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft enkele knelpunten in de uitvoering met betrekking tot pensioenregelingen en oudedagsverplichtingen weggenomen.

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

15.12.2020
De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de NOW-3, geldt voor de periode van 1 oktober 2020

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

10.12.2020
Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van FinanciËn reageert in de memories van

Memorie van antwoord Belastingplan 2021

10.12.2020
Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 in de Eerste Kamer is de staatssecretaris van FinanciËn gevraagd om te reageren op het commentaar van de

Wijziging regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

10.12.2020
De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) biedt mkb-ondernemingen in sectoren, die zijn geraakt door overheidsmaatregelen ter

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

10.12.2020
De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat specifiek betrekking heeft

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

10.12.2020
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op

Aanvullende coronamaatregelen

10.12.2020
Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. NOW De derde tranche van de NOW loopt van 1

Memorie van antwoord beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

10.12.2020
Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van FinanciËn reageert in de memories van