Actueel

Bedrijfsopvolgingsregelingen

21.09.2023
Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële bedrijfsoverdrachten de continuïteit van de

Kamerbrief arbeidsmigratie

14.09.2023
De minister van SZW heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over arbeidsmigratie. De brief is een reactie op een motie waarin het kabinet wordt

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

14.09.2023
Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs. Deze verplichting geldt met ingang van 2023

Wie is afnemer van prestatie?

14.09.2023
Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door hen verrichte leveringen en diensten in rekening is gebracht, in

Geen tijdsevenredige herleiding premie-inkomen in jaar van overlijden

14.09.2023
In de ministeriële regeling Wet financiering sociale verzekeringen is opgenomen dat het maximum premie-inkomen in geval van overlijden niet

Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst afgewezen

14.09.2023
De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbinden als daar een redelijke grond voor is. In het Burgerlijk Wetboek is

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

14.09.2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de Wet werkelijk rendement box 3 ter consultatie gepubliceerd. De consultatie betreft geen

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

14.09.2023
In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een belanghebbende aanspraak kan maken op vergoeding van verletkosten. Het besluit omvat

Prejudiciële vraag over berekening premiedeel ouderenkorting

07.09.2023
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag voorgelegd. De vraag van de rechtbank is hoe voor een buitenlands

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

07.09.2023
De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is tussentijds uitgebreid. Vanaf 5 september kan EIA

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

07.09.2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de inhoud van het Belastingplan 2024. Vanwege de demissionaire

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

31.08.2023
Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pensionering wordt compensatie van de aan werknemers betaalde