Actueel

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

15.11.2018
De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en

Optimaliseer de investeringsaftrek

15.11.2018
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

15.11.2018
Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de

Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

15.11.2018
Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08.11.2018
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

08.11.2018
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een

Minimumloon 2019

08.11.2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Ontslag op staande voet

08.11.2018
Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08.11.2018
De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01.11.2018
Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01.11.2018
Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01.11.2018
Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota