Actueel

Onderzoek vereenvoudiging oprichting bv

03.09.2020
De minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

03.09.2020
De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de

Besluit functionele valuta aangepast

03.09.2020
De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

03.09.2020
Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31.08.2020
De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het

Contractovername bedrijfsrestaurant

27.08.2020
Een procedure bij de kantonrechter had betrekking op de vraag of een werknemer in het kader van een overgang van een onderdeel van een onderneming of

Aanzegverplichting

27.08.2020
De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

27.08.2020
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

27.08.2020
In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

27.08.2020
Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

27.08.2020
In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de afschrijving op een

Ontslag bestuurder

20.08.2020
Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In het Burgerlijk Wetboek is een opsomming opgenomen van