Actueel

Commissaris geen btw-ondernemer

11.07.2019
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11.07.2019
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De

Kamervragen youngtimerregeling

04.07.2019
Voor auto’s van de zaak, die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een afwijkende bijtellingsregeling. De bijtelling bedraagt 35% van de waarde in het

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

04.07.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

04.07.2019
Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli gaat het minimumloon voor iemand van 22 jaar of

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04.07.2019
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder

Werken als zelfstandige

04.07.2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van

NHG en flexibel inkomen

04.07.2019
De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

27.06.2019
De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling.

Liquidatieverliesverrekening

27.06.2019
Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27.06.2019
Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de

Herziening omzetbelasting opfokkosten

26.06.2019
Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden