Actueel

Vangnetregeling flexwerkers

11.06.2020
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er een tijdelijke tegemoetkomingsregeling kan

TOFA wordt ingevoerd

11.06.2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er een tijdelijke overbruggingsregeling voor

Aanschafsubsidie elektrische auto

11.06.2020
De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen

Wijziging Regeling EZK- en LNV-subsidies

11.06.2020
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling

Aanpassing GO-regeling gepubliceerd

11.06.2020
De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat subsidieregelingen na maximaal vijf jaar vervallen. De Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de

Relatiebeding niet achteraf vastleggen

11.06.2020
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een beperkend beding als een concurrentie- of een relatiebeding in beginsel alleen rechtsgeldig in een

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021

11.06.2020
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 naar

Verlenging afspraken grensarbeiders

04.06.2020
De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

04.06.2020
In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren.

Dringende reden voor ontslag op staande voet niet bewezen

04.06.2020
Ontslag op staande voet vereist een dringende reden, die het de werkgever onmogelijk maakt om de dienstbetrekking met een werknemer te laten

Aanpassingen in noodpakket 2.0

04.06.2020
De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een brief aan de Tweede Kamer enkele

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

04.06.2020
De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor ondernemers in het micro-, midden- en