Actueel

Corona informatie * update *

17.03.2020
Informatie 25 maart 2020 Informatie banken uitstel aflossing e.d. vanwege Corona Een aantal banken heeft op hun website aparte pagina’s aangemaakt met informatie over de mogelijkheden uitstel van betaling van aflossing e.d. aan te vragen. Via de site van De Nederlandse Vereniging van Banken is meer informatie te vinden en zijn ook linkjes te vinden […]

Maatregelen in verband met coronavirus

16.03.2020
In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat om de regeling voor werktijdverkorting met

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

12.03.2020
Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding. Op overtreding van deze bedingen

Werktijdverkorting wegens coronavirus

12.03.2020
Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

12.03.2020
De totstandkoming van de overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is vormvrij. Er moet sprake zijn van een aanbod van een van de

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

12.03.2020
De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Op dat moment vervalt

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

12.03.2020
De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

05.03.2020
Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag. Dat doel wordt

Reikwijdte hoger beroep ontbindingsbeschikking

05.03.2020
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het mogelijk geworden om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter in een

Box 3-heffing 2015

05.03.2020
Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

05.03.2020
Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren.

Ketenregeling arbeidsrecht van toepassing

05.03.2020
De ketenregeling bepaalt dat wanneer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten of elkaar opvolgende