Actueel

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

14.06.2018
Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

14.06.2018
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

14.06.2018
De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

14.06.2018
Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

14.06.2018
Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen

Correcties door gebruikelijkloonregeling

13.06.2018
De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een dga voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de bv ten minste

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

07.06.2018
Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien

Belastingdienst niet klaar voor AVG

07.06.2018
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt

Aanzegging of opzegging?

07.06.2018
Inzet van een procedure voor de kantonrechter was de vraag of sprake was van opzegging van een voor

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

07.06.2018
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De

Scholingsuitgaven

07.06.2018
Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan

Hof merkt zzp’er met één opdrachtgever aan als ondernemer

07.06.2018
Winst uit onderneming in fiscale zin is het totale bedrag aan uit een onderneming verkregen voordelen.