Actueel

Contouren evenementenregeling

25.03.2021
Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend gemaakt. De regeling bestaat uit een garantie

Herstelregelingen kinderopvangtoeslag

25.03.2021
In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd, waaronder het uitkeren van een

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

25.03.2021
Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

25.03.2021
De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon

Rechtbank vernietigt opgelegde loonsanctie

25.03.2021
De werkgever is verplicht het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te betalen. De loondoorbetalingsplicht duurt in beginsel

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

25.03.2021
De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

18.03.2021
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per

Verlenging uitstel van belastingbetaling

18.03.2021
Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

18.03.2021
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige

Aanvullingen economisch steunpakket

18.03.2021
Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

11.03.2021
Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

11.03.2021
Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een bron van inkomen ten grondslag ligt. Volgens