Actueel

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18.01.2018
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18.01.2018
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17.01.2018
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere

Asbestsanering monumentenpand

11.01.2018
Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Overtreding geheimhoudingsbeding

11.01.2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Overtreding geheimhoudingsbeding

11.01.2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04.01.2018
Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

Wijzigingen inkomstenbelasting

04.01.2018
Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

Investeringsaftrek 2018

04.01.2018
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04.01.2018
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21.12.2017
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21.12.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over