Actueel

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

05.10.2017
Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05.10.2017
Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er

Loon deels door verrekening genoten

05.10.2017
De dga en enig werknemer van een bv was met de bv een bruto loon overeengekomen van € 99.000. De bv

Stakingswinst ondernemer

28.09.2017
Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een

Berekening invorderingsrente

28.09.2017
In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28.09.2017
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28.09.2017
De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting.

Prinsjesdag 2017

21.09.2017
Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit

Afschaffing inkeerregeling

21.09.2017
Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in

Multiplier giftenaftrek

21.09.2017
Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de

Definitie geneesmiddelen

21.09.2017
Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21.09.2017
In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders