Actueel

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

25.01.2018
Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze

Verbouw kantoorpand tot woning

25.01.2018
Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het

Planningsbrief ministerie van Financiƫn

25.01.2018
De minister van Financiƫn heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer

Belemmeringsverbod Waadi

25.01.2018
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

25.01.2018
Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en

Verrekening van verliezen

18.01.2018
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18.01.2018
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18.01.2018
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17.01.2018
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere

Asbestsanering monumentenpand

11.01.2018
Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Overtreding geheimhoudingsbeding

11.01.2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Overtreding geheimhoudingsbeding

11.01.2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een