Actueel

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

07.09.2017
In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting van

Import gebruikte auto

07.09.2017
Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

07.09.2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31.08.2017
Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor een

Teruggaaf omzetbelasting

31.08.2017
Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de

Transitievergoeding en loondispensatie

31.08.2017
De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de

Geen kleineondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

31.08.2017
De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31.08.2017
Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de

Premieplicht Rijnvarende

30.08.2017
Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24.08.2017
De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24.08.2017
Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

23.08.2017
Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24