Actueel

Grensoverschrijdende constructies

05.07.2018
In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en

Compensatieregeling omzetting lening in gift

28.06.2018
De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een

Verhuur ligplaatsen

28.06.2018
Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de

Twee appartementen samen één eigen woning?

28.06.2018
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die

Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

28.06.2018
In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

28.06.2018
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Ontwerpbesluit verhoging kinderbijslag

28.06.2018
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot verhoging van het

Wijziging eis na ontslag

28.06.2018
Een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst door opzegging door de werkgever is geëindigd, heeft twee

Geen versoepeling aflossingsverplichting

21.06.2018
De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

21.06.2018
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

21.06.2018
Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21.06.2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1