Actueel

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03.08.2017
Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27.07.2017
De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018

Gastouder kan ondernemer zijn

26.07.2017
Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26.07.2017
De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26.07.2017
Het ministerie van Financiƫn heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen

Een of twee woningen?

26.07.2017
Voor de inkomstenbelasting wordt onder een eigen woning verstaan een gebouw dat de belastingplichtige als

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20.07.2017
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20.07.2017
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20.07.2017
De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20.07.2017
Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een

Aanpak faillissementsfraude

20.07.2017
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de slechte aanpak van faillissementsfraude. De minister van

Kosten renteswaps

20.07.2017
De rente en de kosten van geldleningen, die behoren tot de eigenwoningschuld, vormen aftrekbare kosten