Actueel

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15.04.2021
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15.04.2021
Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15.04.2021
De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog

Verlenging afspraken grensarbeid Duitsland

15.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15.04.2021
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

15.04.2021
De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden

Geen transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemer

08.04.2021
In de zaak Xella heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever in beginsel moet instemmen met een verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

08.04.2021
In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging van een slapend dienstverband en daarbij een

Dilemma’s in de NOW

08.04.2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

08.04.2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie

Omvang arbeidsduur voor loondoorbetaling

08.04.2021
De werkgever is verplicht het salaris van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te betalen. De verplichting het loon door te betalen