Actueel

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

30.04.2024
Een tuinbouwer zag zich door een wijziging van het bestemmingsplan gedwongen om zijn activiteiten te beëindigen. Met de gemeente heeft hij een

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

25.04.2024
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen rond de belastingheffing in box 3 van de

Lage-inkomensvoordeel vervalt per 1 januari 2025

25.04.2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ter afschaffing van het lage-inkomensvoordeel aangenomen. Het wetsvoorstel regelt daarnaast een stapsgewijze

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

25.04.2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli 2024 verworpen. De reguliere halfjaarlijkse

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

25.04.2024
Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen boven € 3.000. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer

Standpunt Kennisgroep Belastingdienst cafetariaregeling

18.04.2024
De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de ruil van bruto loon voor een vergoeding binnen een

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18.04.2024
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking verrekend met de aanslag inkomstenbelasting over

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18.04.2024
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met zich meebrengen. Het is

Loon of schenking?

18.04.2024
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

18.04.2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen. Het betreft

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18.04.2024
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de internationale

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

18.04.2024
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een hypothecaire lening. In hun aangiften