Actueel

Overbruggingswet box 3

05.01.2023
De Overbruggingswet box 3 is op 1 januari 2023 in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in

Wettelijke rente omhoog naar 4% in 2023

22.12.2022
De wettelijke rente gaat per 1 januari 2023 van 2 naar 4%. De laatste wijziging van de wettelijke rente vond plaats per 1 januari 2015. Als

Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3

22.12.2022
Bij de behandeling van het wetvoorstel Overbruggingswet box 3 in de Eerste Kamer is een mogelijk lek in de partnerregeling in box 3 vanaf 2023 aan de

Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang

22.12.2022
De minister van SZW heeft bekend gemaakt dat de maximum uurprijzen, waarop de kinderopvangtoeslag is gebaseerd, voor 2023 extra worden verhoogd. Dat

Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten

22.12.2022
De minister van EZK heeft een uitwerking op hoofdlijnen van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven aan de Tweede

Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

15.12.2022
De minister van EZK heeft de kabinetsreactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) en de doorschuifregelingen

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

15.12.2022
Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangekondigd, dat een fiscale beleggingsinstelling per 1 januari 2024 niet meer direct in vastgoed mag beleggen.

Geen STAP-budget in januari 2023

15.12.2022
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer over het STAP-budget gemeld dat het subsidieaanvraagtijdvak van januari 2023 wordt

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

15.12.2022
Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het nultarief

Regeling tijdelijk prijsplafond energie

15.12.2022
De minister voor Klimaat en Energie heeft bekendgemaakt dat de uitwerking van de regeling voor het tijdelijke prijsplafond is afgerond. Aan een aparte

Gebruikelijk loon in 2023

12.12.2022
De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In een bijlage bij de nieuwsbrief is een overzicht van tarieven,

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

08.12.2022
Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staatssecretaris van